Анталия

 Анталия е град, разположен на югозападния бряг на Турция, по протежение на Средиземно море. Той е столицата на провинция Анталия и е популярна туристическа дестинация, известна със своите красиви плажове, исторически места и оживен нощен живот.

Основните характеристики и атракции в Анталия включват:

Старият град (Kaleiçi): Това е историческият център на Анталия с тесни, криволичещи улички, къщи от османската епоха и древни градски стени. Освен това има много магазини, ресторанти и барове.

Портата на Адриан: Римска триумфална арка, датираща от 2 век сл. н. е., построена в чест на римския император Адриан.

Музей на Анталия: Един от най-големите музеи в Турция, той разполага с обширна колекция от артефакти от региона, включително предмети от древни цивилизации като хетите и фригите.

Аспендос: древен римски театър близо до Анталия, който е изключително добре запазен. Той все още се използва за представления и събития днес.

Перге: Древен град с добре запазени руини, включително театър, стадион и различни други структури, датиращи от елинистическо и римско време.

Термесос: древен град, разположен в планината Тавър, известен със своите добре запазени руини и зашеметяваща планинска природа.

Плажовете Konyaaltı и Lara: Това са популярни плажове в Анталия, предлагащи чисти сини води и разнообразие от водни спортове.

Водопади Дюден: Река Дюден създава грандиозни водопади както в града (водопадите Горен Дюден), така и на няколко километра извън него (водопадите Долен Дюден).

Yivli Minaret: Историческа джамия с набраздено минаре, датираща от 13 век.

Средиземноморският климат на Анталия, с горещо, сухо лято и мека, влажна зима, го прави привлекателна дестинация за туристи през цялата година. Комбинацията от история, природна красота и модерни удобства в града допринася за популярността му като туристическа дестинация.

 

Antalya is a city located on the southwestern coast of Turkey, along the Mediterranean Sea. It is the capital city of the Antalya Province and is a popular tourist destination known for its beautiful beaches, historic sites, and vibrant nightlife.

Key features and attractions in Antalya include:

Old Town (Kaleiçi): This is the historic center of Antalya with narrow, winding streets, Ottoman-era houses, and ancient city walls. It also houses many shops, restaurants, and bars.

Hadrian's Gate: A Roman triumphal arch dating back to the 2nd century AD, built in honor of the Roman Emperor Hadrian.

Antalya Museum: One of Turkey's largest museums, it features an extensive collection of artifacts from the region, including items from ancient civilizations like the Hittites and Phrygians.

Aspendos: An ancient Roman theater near Antalya that is remarkably well-preserved. It is still used for performances and events today.

Perge: An ancient city with well-preserved ruins, including a theater, stadium, and various other structures dating back to Hellenistic and Roman times.

Termessos: An ancient city located in the Taurus Mountains, known for its well-preserved ruins and stunning mountainous scenery.

Konyaaltı and Lara Beaches: These are popular beaches in Antalya, offering clear blue waters and a variety of water sports.

Düden Waterfalls: The Düden River creates spectacular waterfalls both within the city (Upper Düden Waterfalls) and a few kilometers outside (Lower Düden Waterfalls).

Yivli Minaret: A historical mosque with a fluted minaret, dating back to the 13th century.

Antalya's Mediterranean climate, with hot, dry summers and mild, wet winters, makes it an attractive destination for tourists throughout the year. The city's combination of history, natural beauty, and modern amenities contributes to its popularity as a travel destination. 

  


Подробности за търсене

ANTALYA Хотели

Multi Flight Search

{{getShortNameByIndexAndRoute($index,1)}} {{getShortNameByIndexAndRoute($index,2)}} {{getCheckInByIndex($index) | firmDate}}
{{priceSearchCriteria.departureLocations[0].name}} {{GetLocalname(priceSearchCriteria.arrivalLocations[0].name.toUpperCase().replace("-", " "))}}, Настанете се {{getDateWithoutTimeZone(checkIn)}} , Освобождаване на стая {{getDateWithoutTimeZone(checkOut)}} {{priceSearchCriteria.night}} Нощвки {{priceSearchCriteria.adult}} Възрастен {{priceSearchCriteria.childAges.length}} Дете {{adultCount}} Възрастен {{childCount}} Дете {{infantCount}} Бебе | {{findDirectionText(priceSearchCriteria.direction)}}
Пътници {{adultCount}} Възрастен {{childCount}} Дете {{infantCount}} Бебе
×
{{compareHotelList.length}}
ХОТЕЛ ВЪВ ВАШИЯ СПИСЪК ЗА СРАВНЕНИЕ
ТИ ИМАШ {{compareHotelList.length}} ХОТЕЛ ВЪВ ВАШИЯ СПИСЪК ЗА СРАВНЕНИЕ
×
{{hotel.name}}
Мегало Травел
Мегало Травел
{{GetDiscountRate(hotel.offers[0])}} Специална отстъпка
{{hotel.name}}
{{hotel.hotelCategory.name}}
{{hotel.offers[0].rooms[0].roomName}}
{{hotel.offers[0].rooms[0].boardName}}
{{getDateWithoutTimeZone(hotel.offers[0].checkIn)}} - {{hotel.offers[0].night}} НощвкиНощувки
Хотелски съоръжения
  • {{facility.name}}
Съоръжението не съществува
Placeholder

Send Whatsapp Message